Grafkunst in brons

Het gietwerk

Afhankelijk van de vorm en van de grootte worden de individuele modellen gegoten in verschillende procedés, in technieken, dien naar één millennia oude traditie teruggaan. Al naargelang zijn er tot maar liefst 20 verschillende werkfasen nodig tot er een afgewerkt kunstwerk van metaal ontstaat. De meeste bronsleveranciers adviseren iedere klant, welk gietprocédé toegepast kan worden: zandgieting, die vandaag de dag meestal voor gemakkelijk vormbare exemplaren toegepast wordt. Meer ingewikkelde objecten worden aan de hand van de verloren wasmodel methode gegoten. Dit procédé biedt kunstenaars de mogelijkheid, de retouche van de werken in was zelf of met bijstand door de artistieke ambachtslui door te voeren. Voor kleine sculpturen en moeilijke vormstukken kan met op vacuümgieting als bijkomend procédé beroep doen.

123
456

Levendig patina

Bij het patineren betreft het de laatste stap voor de omzetting van een artistiek werk. De patineur anticipeert op het natuurlijke procédé van de oxidatie. Al naargelang de invloed, waaraan de koperlegering blootgesteld wordt, veranderd het brons na verloop van tijd. Hiervoor worden er verschillende patineeroplossingen toegepast, die volgens oude, overgeleverde recepten vervaardigd worden. Het bronzen voorwerp wordt in eerste instantie tijdens een exact vastgestelde tijdspanne in een patinabad gedommeld om vervolgens via handarbeid nog andere patineeroplossingen op te dragen en met de gasvlam in te branden. Zodoende kunnen er telkens heel speciale tinten en schakeringen gerealiseerd worden. Het karakter en de uitstraling van het bronzen object worden geïntensifieerd. Tot slot wordt het gepatineerde oppervlak verzegeld.

interStrass1e0001interStrass1e0002interStrass1e0004

interStrass1e30001

interStrass1e30002


Briljante oppervlakken met pons en beitel

Na het gieten wordt de stempelplaat in het ciseleeratelier zodanig verder behandeld tot de idee van de kunstenaar exact in de praktijk is omgezet. Na het doorslaan van de afgekoelde chamottevorm c.q. keramische schaal wordt de stempelplaat gereinigd en wordt er advies over de kwaliteit van het oppervlak uitgebracht. Vaak beslist de kunstenaar persoonlijk, hoe zijn sculptuur door de behandeling van het oppervlak tot haar eigenlijke glans en tot leven dient te komen. Wanneer de ciseleur aanspuitingen en afvoerkanalen afgescheiden en eventueel meerdelige gietstukken aan elkaar gelast heeft, zorgt hij er uiterst nauwgezet voor dat de oppervlakken met ciseleerijzer ( pons ) of beitel, met vijl, schraper, slijp- en polijstwerktuigen nabehandelt worden. Gezichten, spieren en ornamenten worden in geconcentreerde arbeid uitgewerkt, nuances worden naar voren gebracht en de bijzonderheden van het object worden beklemtoond. Voor de kunstenaar bestaat de mogelijkheid, de verdere behandeling mee te begeleiden of er zelf de hand aan te leggen. Vaak werken kunstenaars en kunstambachtslui bij het gedetailleerde ciseleren of bij de afwerking hand in hand.

interStrass1

 


Brons of Aluminium bij een grafmonument

Rituelen en symbolen geven mensen een steunpunt. Vooral wanneer alleen nog maar de herinnering leeft. Het grafmonument is de plaats van de herinnering, een plekje, waar verdriet beleeft en verwerkt kan worden. In het ontwerp van een grafmonument/gedenkteken worden daarom niet alleen maar de naam en de persoonsgegevens van de overledene, maar ook zijn karakter en zijn levensinhoud opgenomen. Want het grafmonument/gedenkteken ontstaat niet alleen maar voor een mens, die onze wereld verlaten heeft. Het moet ook voor ons, wij die hier in het aardse leven gebleven zijn, een behulpzame en nuttige uitwerking kunnen hebben.

Een goed grafmonument/gedenkteken slaagt erin, de identiteit van de overledene te bewaren, de herinnering aan hem in stand te houden om met hem ondanks de dood in contact te blijven. In het grafmonument/gedenkteken wordt de essentie van een geleefd leven een duurzaam symbool. Het troostende van een artistiek ontwerp ligt in de uitdrukkingskracht en de relatie met de persoonlijkheid van de overledene. Zodoende kunnen de achtergebleven personen het graf als plaats voor verwerking van verdriet en voor de genezing van hun pijn door hun verlies aanvaarden.

Met de vormgeving en de praktische omzetting van individuele grafmonumenten/gedenktekens wensen wij een stukje ertoe bij te dragen, dat het graf een troostende en bemiddelende plaats voor de rouwende achtergebleven personen wordt. Wij doen dit in het bewustzijn dat wij met onze artistieke bekwaamheid en onze dienstverlening de mogelijkheid hebben. Voor meer informatie zie rubriek Grafmonumenten.

grafshow20082009 008

grafshow20082009 010

 


De Vlinder

De transformatie van een aardse rups tot een hemels,gevleugeld schepsel symboliseert de wedergeboorte en opstanding. Het symboliseert onsterfelijkheid en geeft onze innerlijke gevoelens weer. Gevat als een kleine sculptuur in brons overbrugd hij tijd en ruimte.In samenwerking met Strassacker Brons zijn deze vlinders als accessoires voor Uw grafmonument te bestellen.

vlinders2003

 


Graf-kaarsen & Lantaarns

grafkaarsenSinds 1994 zijn wij gespecialiseerd op het gebied van grafmonumenten, gedenkstenen en aanverwante artikelen. Naast het reguliere aanbod urnen, kunnen wij u ook urnen aanbieden die geheel naar uw wens gerealiseerd kunnen worden.