Grafmonumenten

Gedenken: een oeremotie

De manier waarop wij overledenen gedenken heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. De reden om te gedenken verandert natuurlijk niet: het verlies van een dierbare. Gedenken van overledenen is dan ook van alle tijden.
grafm2

Grafmonument
Natuursteen is nog steeds het meest gebruikte materiaal voor gedenktekens / grafmonumenten in allerlei vormen en maten. Een van de verklaringen daarvoor is misschien de krachtige en tijdloze uitstraling die natuursteen heeft. In de bewerkte vorm, maar zeker ook in de onbewerkte vorm als “zwerfkei”

Duurzaamheid van het materiaal is belangrijk. Grafmonumenten / gedenktekens moeten het een groot aantal jaren uithouden, blootgesteld aan weer en wind.

grafm3Individualisering
Kenmerkend voor de laatste vijftig jaar zijn de ontkerkelijking en de individualisering. Nabestaanden zoeken steeds meer naar hun eigen zingeving en een invulling waarbij meer uiting wordt gegeven aan het eigen gevoel. Door onze eigen productie en uitgebreid netwerk kunnen wij met nabestaanden dan ook nagenoeg iedere wens vormgeven, mits binnen het, voor de begraafplaats of kerkhof geldend, reglement.

In een verordening/reglement worden allerlei praktische afspraken tussen een begraafplaats of kerkhof en de gebruikers vastgelegd , zoals grafmaten , mogelijke modellen, openingstijden en te betalen rechten en onderhoudsplichten. Een verordening/reglement wordt niet opgelegd door de wetgever, maar vastgesteld door de houder van een begraafplaats of kerkhof.

Vormgeving van gedenktekens/grafmonumenten
Weinheimer Natuursteen levert standaard en individueel vormgegeven modellen, of combinaties van die twee. De variatie in het aanbod is de laatste jaren sterk toegenomen door de vraag naar een meer individuele vormgeving.

grafm4Gedenktekens / grafmonumenten van natuursteen
Grafmonumenten worden meestal van één of meer soorten natuursteen gemaakt. Overigens wordt natuursteen op begraafplaatsen ook regelmatig gebruikt voor bijvoorbeeld straatmeubilair,bestratingen (zie Out-Door), afscheidingen en gevels. Voor meer informatie over natuursteen, zie de overige rubrieken op onze site. Met de vorm van een grafmonument kan een boodschap tot uitdrukking worden gebracht, over bijvoorbeeld het leven, werk of de geloofsovertuiging van de overledene. Behalve feitelijke informatie over de overledene kan een gedenkteken/grafmonument ook symbolische informatie bevatten in de vorm van teksten, data, decoraties, afbeeldingen en foto’s. Foto’s kunnen middels laser ook als gravure verwerkt worden. Voor meer informatie betreffende gravures zie ook rubriek House-Signs.


Fatima-Madona

Fatima-Madona van graf-versieringen Mathias Willig en bijpassende lantaarn met kerkraam-motief en bijpassende vaas. Alles in een patinering waardoor het een mooie eenheid vormt.

madona2   grafshow20082009 010

Verscheidene voorbeelden

grafalb1

grafalb2

grafalb3

grafalb4e

grafalb5Sinds 1994 zijn wij gespecialiseerd op het gebied van grafmonumenten, gedenkstenen en aanverwante artikelen. Naast het reguliere aanbod urnen, kunnen wij u ook urnen aanbieden die geheel naar uw wens gerealiseerd kunnen worden.